Wednesday, September 28, 2016

Training Calendar Month of September 2016

Puppet      (WeekEnd) :03.09.2016 :Chennai
Puppet      (WeekEnd) :04.09.2016 :Chennai
Puppet      (WeekEnd) :10.09.2016 :Chennai
Puppet      (WeekEnd) :11.09.2016 :Chennai
RHCE       (WeekEnd) :17.09.2016 :Bangalore
Openstack(WeekEnd) :17.09.2016 :Bangalore
Openstack(WeekEnd) :18.09.2016 :Bangalore
RHCE       (WeekDays):19.09.2016 :Bangalore
Openstack(WeekEnd)  :24.09.2016 :Bangalore
Openstack(WeekEnd)  :25.09.2016 :Bangalore

Exam Calendar Month of September 2016

EX300 :19.09.2016 :Chennai
EX407 :19.09.2016 :Chennai
EX248 :20.09.2016 :Chennai
EX200 :20.09.2016 :Chennai
EX210 :29.09.2016 :Chennai
EX405 :29.09.2016 :Chennai
EX200 :30.09.2016 :Chennai
EX300 :30.09.2016 :Chennai
EX300 :26.09.2016 :Bangalore

Exam Result Month of September 2016

Wednesday, September 14, 2016

Training calendar Month of August 2016

RHCE(Week Days)        :01.08.2016 :Chennai
RHCE(Week Days)        :01.08.2016 :Chennai
RHCE(Week End)          :06.08.2016 :Chennai
CL210(Week End)          :06.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)         :06.08.2016 :Chennai
CL210(Week End)          :07.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)          :07.08.2016 :Chennai
Puppet(Week Days)         :09.08.2016 :Chennai
Puppet(Week Days)         :10.08.2016 :Chennai
Puppet(Week Days)         :11.08.2016 :Chennai
Puppet(Week Days)         :12.08.2016 :Chennai
CL210(Week End)           :13.08.2016 :Chennai
RHCVA(Week End)        :13.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)          :13.08.2016 :Chennai
RHCE(Week End)           :13.08.2016 :Chennai
OpenStack(Week End)    :13.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)          :13.08.2016 :Chennai
CL210(Week End)           :14.08.2016 :Chennai
RHCVA(Week End)        :14.08.2016 :Chennai
Puppet(Week End)          :14.08.2016 :Chennai
Ansible(Week Days)        :15.08.2016 :Chennai
RHCE(Week Days)         :15.08.2016 :Bangalore
OpenStack(Week Days)  :15.08.2016 :Bangalore
Puppet(Week Days)         :15.08.2016 :Bangalore
Ansible(Week Days)        :16.08.2016 :Chennai
Ansible(Week Days)        :17.08.2016 :Chennai
Ansible(Week Days)        :18.08.2016 :Chennai
RHCVA(Week End)        :20.08.2016 :Chennai
Ansible(Week End)         :20.08.2016 :Chennai
RHCVA(Week End)        :21.08.2016 :Chennai
Ansible(Week End)         :21.08.2016 :Chennai
JB248(Week Days)          :22.08.2016 :Chennai
JB248(Week Days)          :23.08.2016 :Chennai
JB248(Week Days)          :24.08.2016 :Chennai
JB248(Week Days)          :25.08.2016 :Chennai
Ansible(Week End)         :27.08.2016 :Chennai
RHCE(Week End)          :27.08.2016 :Chennai
Ansible(Week End)        :28.08.2016 :Chennai
RHCE(Week End)         :28.08.2016 :Chennai

Exam Calendar Month of August 2016

EX210 :05.08.2016 :Chennai
EX200 :11.08.2016 :Chennai
EX300 :11.08.2016 :Chennai
EX210 :12.08.2016 :Chennai
EX248 :12.08.2016 :Chennai
EX200 :25.08.2016 :Chennai
EX300 :25.08.2016 :Chennai
EX200 :25.08.2016 :Bangalore
EX300 :25.08.2016 :Bangalore
EX210 :25.08.2016 :Bangalore
EX405 :25.08.2016 :Bangalore
EX210 :25.08.2016 :Chennai

Exam Result Month of August 2016

RHCE-EX300           : Aug 25, 2016 : Chennai
RHCE-EX300           : Aug 11, 2016 : Chennai
RHCSA-EX200         : Aug 11, 2016 : Chennai
EX210 (Openstack)  : Aug 05, 2016 : Chennai

Training calendar Month of July 2016

Puppet DO405(Week End):03.07.2016 :Chennai
Puppet DO405(Week End):04.07.2016 :Chennai
Puppet DO405(Week End):10.07.2016 :Chennai
Puppet DO405(Week End):11.07.2016 :Chennai